POZVÁNKA – RKKG 2016


Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu vyhlasuje šiesty ročník žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare

 

R U Ž O M B E R S K Á   K L A S I C K Á   G I T A R A   2 0 1 6


Súťaž sa uskutoční v piatok 6. mája 2016 v budove školy na Obvodovej ceste 23 (Satelity).


Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Zámerom organizátorov je ponúknuť možnosť vzájomného obohatenia sa žiakov a ich učiteľov v hre na klasickej gitare.


Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto naštuduje súťažný program a
   • bude hrať spamäti;
   • bude dodržiavať stanovené časové limity;
   • je žiakom základnej umeleckej školy, nie je konzervatoristom (aj v nultom ročníku).
V prípade porušenia uvedených podmienok bude súťažiaci diskvalifikovaný.


Výkony súťažiacich budú ako porotcovia posudzovať poprední slovenskí gitaristi a gitaroví pedagógovia a zároveň členovia Bratislavského gitarového kvarteta, Miloš Slobodník, Karol Samuelčík, Radka Krajčová a Martin Krajčo.


Súťaž sa uskutoční v takýchto kategóriách:

1. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2006 alebo neskôr
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 4 minúty

2. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2004 alebo 2005
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 5 minút

3. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2002 alebo 2003
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 7 minút

4. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 1999, 2000 alebo 2001
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 8 minút


Do súťaže sa možno prihlásiť jedine elektronicky,
a to prostredníctvom formulára
TU (link na prihlásenie sa)
alebo poslania e-mailu na adresu
rkkgitara@gmail.com
Termín uzávierky prihlášok je 22. apríl 2016. Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.


Účastnícky poplatok je 10 € pre súťažiaceho, 10 € pre pedagogický sprievod. V tejto sume sú zahrnuté aj náklady na obed. Poplatok účastníci uhradia v rámci prezentácie.


Záujemcom možno odporučiť ubytovanie z 5. na 6. mája 2016 za rozumnú cenu.


Podrobnosti a organizačné pokyny súťaže budú zverejnené v druhej polovici apríla 2016.


Súčasťou podujatia bude i koncert BRATISLAVSKÉHO GITAROVÉHO KVARTETA, ktorý sa uskutoční v ružomberskej synagóge v predvečer súťaže, teda vo štvrtok 5. mája 2016.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA FULLU
Námestie A. Hlinku 14, 034 01 Ružomberok :: Tel. (+421) 044 / 432 24 28 :: E-mail: rkkgitara@gmail.com