POZVÁNKA – RKKG 2017


Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu vyhlasuje siedmy ročník žiackej súťaže v sólovej hre na klasickej gitare

 

R U Ž O M B E R S K Á   K L A S I C K Á   G I T A R A   2 0 1 7


Súťaž sa uskutoční v piatok 28. apríla 2017 v budove školy na Obvodovej ceste 23 (Satelity).


Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Zámerom organizátorov je ponúknuť možnosť vzájomného obohatenia sa žiakov a ich učiteľov v hre na klasickej gitare.


Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto naštuduje súťažný program a
   • bude hrať spamäti;
   • bude dodržiavať stanovené časové limity;
   • je žiakom základnej umeleckej školy, nie je konzervatoristom (aj v nultom ročníku).
V prípade porušenia uvedených podmienok bude súťažiaci diskvalifikovaný.


Výkony súťažiacich budú ako porotcovia posudzovať poprední slovenskí gitaristi i gitaroví pedagógovia Adam Marec a Jozef Vohár a spolu s nimi aj dvojnásobný víťaz gitarovej súťaže konzervatórií, študent Konzervatória J. L. Bellu, Dávid Bílek.


Súťaž sa uskutoční v takýchto kategóriách:

1. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2007 alebo neskôr
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 4 minúty

2. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2005 alebo 2006
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 5 minút

3. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2003 alebo 2004
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 7 minút

4. kategória

– žiaci umeleckých škôl narodení v roku 2000, 2001 alebo 2002
– 2 alebo 3 skladby z rôznych období
– čas trvania: maximálne 8 minút


Do súťaže sa možno prihlásiť jedine elektronicky,
a to prostredníctvom formulára
TU (link na prihlásenie sa)
alebo poslania e-mailu na adresu
rkkgitara@gmail.com
Termín uzávierky prihlášok je 12. apríl 2017. Po tomto termíne prihlášky nebudú akceptované.


Účastnícky poplatok je 10 € pre súťažiaceho, 10 € pre pedagogický sprievod. V tejto sume sú zahrnuté aj náklady na obed. Poplatok účastníci uhradia v rámci prezentácie.


Záujemcom možno odporučiť ubytovanie z 27. na 28. apríl 2017 za rozumnú cenu.


Podrobnosti a organizačné pokyny súťaže budú zverejnené približne v polovici apríla 2017.


Spoločnosť J. K. Mertza – organizátor Gitarového festivalu J. K. Mertza – ponúka najlepšiemu slovenskému účastníkovi súťaže možnosť prezentovať sa na koncerte v rámci 42. ročníka festivalu a zúčastniť sa vybraných aktivít podujatia. Vekový limit pre udelenie ceny je 15 rokov vrátane. Náklady spojené s účasťou budú hradené zo zdrojov organizátora.


Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici venuje laureátovi súťaže ako cenu bezplatnú účasť na kurzoch, prednáškach, workshopoch a koncertoch, ako aj možnosť zahrať na otváracom koncerte podujatia 9. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ DNI KLASICKEJ GITAROVEJ HRY, ktoré sa uskutoční 8. – 10. júna 2017 v Banskej Štiavnici (viac tu).


Súčasťou podujatia bude i koncert zoskupenia Slavonic duo v zložení Andrej Baran (husle) a Adam Marec (gitara), ktorý sa uskutoční v predvečer súťaže, teda vo štvrtok 27. apríla 2017 o 17.00 h v priestoroch ružomberskej synagógy.
Pred odovzdaním cien víťazom krátko zahrá prítomným Dávid Bílek, dvojnásobný víťaz súťaže konzervatórií SR.
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA ĽUDOVÍTA FULLU
Námestie A. Hlinku 14, 034 01 Ružomberok :: Tel. (+421) 044 / 432 24 28 :: E-mail: rkkgitara@gmail.com